Connexió intercultural

EN DIRECTE Dilluns 17:00

La Fundació Trinijove, membre del grup de comunicació de la Xarxa Barcelona Antirumors, vol copsar i posar en valor la interculturalitat que conforma la ciutat de Barcelona, entenent-la sempre com un valor afegit i sempre incidint en les fases de detecció, desmuntatge i/o denúncia de discursos i casos discriminatoris a través del programa ‘Connexió intercultural’. L’objectiu és fer arribar els continguts d’aquest espai als centres educatius del Districte de Sant Andreu, sensibilitzant i inculcant als més joves la importància de viure en una societat plural i intercultural.

A més d’entrar a les aules escolars amb un missatge intercultural i sensibilitzador, des de ‘Connexió intercultural’ també es vol posar l’ull en totes aquelles bones i sovint desconegudes pràctiques interculturals dels districtes i barris de la ciutat, en els que gira un gran teixit divers i intercultural. Presentat per Josep Vidal amb Jordi Portales al control tècnic.